Szukaj
Close this search box.

zNordic

Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego

 1. Sklep Internetowy

Sklep internetowy w ramach działalności gospodarczej zNORDIC, pod adresem www.znordic.pl  (dalej: Sklep) stanowi własność Marzeny Skibińskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą zNORDIC Artykuły Sportowe Nordic Walking Marzena Skibińska z siedzibą w Gdańsku, ul. Marsa 26A/9, NIP 713 105 60 68, REGON 060646250,tel. 515 244 747, e-mail: info@znordic.pl   oraz sklep@znordic.pl (dalej: Sprzedający).

 1. Ceny

Ceny towarów i usług oraz koszty dostawy uwidocznione są przy każdym z nich na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierającymi podatek od towarów i usług), wyrażonymi w złotych polskich (PLN).

 1. Realizacja Zamówienia
 1. Złożenie przez Klienta zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i Polityki Prywatności oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania tychże zasad.
 2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia przez Kupującego i przesłanie go Sprzedawcy.
 3. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi Ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Wysłanie przez Sprzedającego do Klienta wiadomości mailowej
  z potwierdzeniem zamówienia stanowi przyjęcie Oferty. Obecność produktów na stronie internetowej Sklepu nie jest jednoznaczna z dostępnością towaru w magazynie i możliwością realizacji zamówienia.
 4. Za poprawnie złożone zamówienie uważa się zamówienie, które ujmuje poprawnie wypełnione wymagane pola w formularzu Sklepu:
 • co najmniej jeden produkt wraz z ceną
 • dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy oraz płatnika
 • wybranie sposobu płatności oraz sposobu dostawy
 1. Z oferty Sklepu mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa przyznają zdolność do czynności prawnych (dalej: Klient).
 2. W przeciągu 48 godzin od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia przeprowadzana jest jego weryfikacja, w ramach której ustalane są indywidualne szczegóły dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się e-mailem lub telefonicznie.
 3. Jeżeli weryfikacja nie nastąpi w deklarowanym czasie, może to oznaczać, że umieszczone przez Klienta dane były błędne. W takiej sytuacji obowiązek skontaktowania się ze Sklepem leży po stronie Klienta – pod nr tel. 515 244 747 oraz
  e-mailem:  sklep@znordic.pl
  Brak takiego kontaktu w przeciągu 2 dni od dnia złożenia zamówienia jest jednoznaczne z anulowaniem zamówienia, za co Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Kupującego.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem, a Sprzedającym w momencie potwierdzenia przyjęcia Oferty. Potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży stanowi przesłanie klientowi paragonu lub faktury za zamówiony towar lub usługę w formie mailowej lub dołączone do przesłanego zamówienia.
 1. Sposób Płatności
 1. Klient Sklepu dokonuje płatności za zakupy w sposób określony przez siebie
  w formularzu zamówienia.
 2. Klient zamawiający produkt potwierdza, że składa zamówienie, które w momencie jego zaakceptowania przez Sprzedającego wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
 3. Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności
 • przelew tradycyjny na konto bankowe
 • płatność przez system e-przelewy (przelew internetowy lub płatność kartą)
 • płatność gotówką lub kartą przy odbiorze towaru – odbiór osobisty
 1. Wysyłka
 1. Sposób dostawy – kurier, przesyłka pocztowa lub odbiór osobisty po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub e-mailowym ze Sprzedającym.
 2. Wysyłka odbywa się po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego oraz po wpływie należności na konto Sprzedającego.
 3. Czas doręczenia przesyłki w przypadku wysyłki kurierem wynosi do 2 dni roboczych.
 4. Czas doręczenia przesyłki w przypadku wysyłki przesyłką pocztową wynosi od 3 do 6 dni roboczych.
 5. Informacja o sposobie wysyłki i kosztach wyświetlana jest w module „koszyk sklepu” w trakcie dokonywania zakupu.
 6. Do ceny towaru doliczany jest koszt dostawy i jest uzależniony od gabarytu i wagi przesyłki, który udostępniany jest Klientowi na stronie Sklepu lub po potwierdzeniu zamówienia najpóźniej przed zawarciem umowy.
 7. Cennik – wysyłka:
 • DPD Classic
 • POCZTA POLSKA

Koszt wysyłki: 20,00 zł

Wysyłka gratis – przy zakupach powyżej 500,00 zł

WYMIARY:


1. Paczka pocztowa:

 1. Minimalne: 9 cm x 14 cm (strona adresowa) z tolerancją +/-2 mm
 2. Maksymalne: długość + obwód (mierzony w innym kierunku niż długość) = maksymalnie 300 cm przy czym:
 • Gabaryt A – długość = maksymalnie 60 cm, szerokość = maksymalnie 50 cm, wysokość = maksymalnie 30 cm
 • Gabaryt B – jeżeli choć jeden wymiar: długość > 60 cm lub szerokość > 50 cm lub wysokość > 30 cm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 150 cm.

2. Paczka +:

 1. Minimalne: 10 cm x 16 cm (również dla przesyłki w formie rulonu)
 2. Maksymalne:
 • dla przesyłek standardowych – (długość + szerokość + wysokość) nie więcej niż 250 cm, przy czym największy wymiar (długość) nie może przekroczyć 150 cm;
 • dla przesyłek nadanych jako przesyłka niestandardowa – (długość + szerokość + wysokość) ponad 250 cm, ale nie więcej niż 300 cm, przy czym największy wymiar (długość) nie może przekroczyć 150 cm, a dla rulonu 20 cm (średnica) x 150 cm (długość).

Przyjmuje się tolerancję 5% dla największego wymiaru, czyli długości przesyłki.

3. Przesyłka listowa polecona:

1. Maksimum: suma długości, szerokości i wysokości – 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm

2. Wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm

3. Wymiary przesyłek listowych nadawanych w formie rulonu wynoszą:

 • maksimum: suma długości plus podwójna średnica – 1040 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może przekroczyć 900 mm
 • minimum : suma długości plus podwójna średnica – 170 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może być mniejszy niż 100 mm
 • PRZY CZYM:
 • FORMAT S to przesyłki o wymiarach: MINIMUM – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm MAKSIMUM – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 230 mm, szerokość 160 mm
 • FORMAT M to przesyłki o wymiarach: MINIMUM wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm
 • MAKSIMUM – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm
 • FORMAT L to przesyłki o wymiarach: MINIMUM – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm
 • MAKSIMUM – suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie

TERMINY DORĘCZENIA:

 1. Paczka pocztowa
 • Priorytetowa – przewidywany termin realizacji usługi to następny dzień roboczy po dniu nadania (D+1) pod warunkiem nadania do godziny 15:00,
 • Ekonomiczna – przewidywany termin realizacji usługi to trzy dni robocze po dniu nadania (D+3).

Przewidywane terminy realizacji usługi nie stanowią gwarantowanych terminów doręczenia.

 1. Paczka+ realizowana jest w gwarantowanych terminach doręczenia:
 • do drugiego dnia roboczego po dniu nadania (D+2) – dla przesyłek z usługą dodatkową ekspres,
 • do trzeciego dnia roboczego po dniu nadania (D+3),
 • do czwartego dnia roboczego (D+4) – dla przesyłek nadanych, jako przesyłki niestandardowe.

Godziną graniczną nadania przesyłek w danym dniu roboczym jest godzina 15:00. Przesyłki nadane po godzinie granicznej traktowane będą jako nadane w dniu następnym.

 1. Przesyłki listowe polecone
 • Priorytetowy – przewidywany termin realizacji usługi to następny dzień roboczy po dniu nadania (D+1) pod warunkiem nadania do godziny 15:00,
 • Ekonomiczny – przewidywany termin realizacji usługi to trzy dni robocze po dniu nadania (D+3).
 1. DPD Classic – przewidywany termin realizacji następny dzień roboczy po dniu nadania pod warunkiem nadania do godz.12:00. Godziną graniczną nadania przesyłek w danym dniu roboczym jest godzina 12:00. Przesyłki nadane po godzinie granicznej traktowane będą jako nadane w dniu następnym.

Przewidywane terminy realizacji usługi nie stanowią gwarantowanych terminów doręczenia.

 1. Cennik przesyłek może ulec zmianie i będzie aktualizowany.
 2. Inne formy przesyłki po uzgodnieniu ze Sprzedającym.
 3. Zasięg terytorialny do wysyłki: Polska (inne państwa po indywidualnym uzgodnieniu ze Sprzedającym).
 1. Zwroty towarów
 1. Klient ma prawo do zwrotu towaru w przeciągu 14 (czternastu) dni od momentu otrzymania towaru.
 2. W przypadku umowy sprzedaży obejmującej kilka produktów, które były dostarczane osobno – termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia przez Klienta w posiadanie ostatniego dostarczonego produktu.
 3. Odstąpienie od sprzedaży następuje poprzez przesłanie dowodu zakupu oraz złożenie Sprzedającemu przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od sprzedaży: do pobrania – tutaj.
 4. Oświadczenie odstąpienia od umowy może być wysłane przez e-mail na adres sklep@znordic.pl lub pocztą na adres: zNORDIC Marzena Skibińska, ul. Marsa 26A/9, 80-299 Gdańsk.
 5. Towar może być zwrócony pod warunkiem, że nie nosi on śladów użytkowania, nie jest uszkodzony lub zniszczony. Bezpośrednie koszty wysyłki zwracanego towaru pokrywa Kupujący.
 6. Zwrot płatności wraz z kosztami wysyłki następuje w terminie 7 dni od otrzymania przez Sprzedającego zwróconego towaru i sprawdzeniu jego nienaruszonego stanu. Zwrot płatności odbywa się tym samym kanałem, jakim był dokonany zakup towaru chyba, że klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu wpłaty.
 7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu/produktów zwracanych wynikające z korzystania z niego/z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, sposobu funkcjonowania i cech produktu/produktów.
 8. Klient może zwrócić się do Sprzedającego o wymianę zakupionego produktu  na inny lub też na inny produkt dostępny w Sklepie – za dopłatą lub zwrotem różnicy wartości. W takim przypadku koszty przesyłki pokrywa Klient.
 1. Reklamacje
 1. Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie 1 roku ujawni się wada towaru. Towar reklamuje się na zasadach rękojmi wynikających z kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje można składać osobiście w siedzibie firmy: zNORDIC Marzena Skibińska, ul. Marsa 26A/9, poprzez e-mail sklep@znordic.pl, pocztą – listem poleconym lub kurierem na adres siedziby firmy.
 3. Formularz reklamacji znajduje się – do pobrania tutaj
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towarów na zasadach określonych
  w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w przepisach
  o rękojmi za wady, zawartych w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 121). Sprzedający nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty.
 5. Sprzedający w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych od dnia dostarczenia reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.   
 6. Reklamowany produkt należy przesłać tym samym kanałem wysyłki,  na koszt Sprzedającego, pod wskazany przez Sprzedającego adres (adres wysyłki ze względu na specyfikę działalności należy potwierdzić przed wysyłką).
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedający naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeżeli wymiana nie będzie możliwa lub naprawa towaru i stwierdzenie usterki zdarzy się po raz kolejny Klient ma prawo żądać zwrotu pieniędzy lub obniżenia ceny. Sprzedający zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 
 8. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność firmy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.
 9. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z winy użytkownika w wyniku niezgodnej z instrukcją obsługi lub konserwacji oraz usterki wynikłe w skutek urazów mechanicznych, wypadków losowych czy złego przechowywania.
 10. Warunkiem koniecznym rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego jest:
 • dostarczenie przez Klienta reklamacji osobiście, poprzez e-mail, pocztą-listem poleconym lub kurierem na adres siedziby firmy oraz,
 • reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu (numer pagonu lub faktury i numer zamówienia) oraz,
 • szczegółowego opisu reklamacji, ze zdjęciami oraz  datą wystąpienia niedogodności lub wady produktu oraz informacją czego Klient żąda w ramach reklamacji.
 1. W ramach reklamacji Klientowi żądającemu obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy (tylko w przypadku istotnej wady) Sprzedający proponuje wymianę lub naprawę towaru. Klient może zmienić propozycję Sprzedającego z naprawy na wymianę i z wymiany na naprawę. Sprzedający może odmówić wymiany lub naprawy towaru jeśli jest to niemożliwe do wykonania lub wymaga nadmiernych kosztów.
 2. Jeżeli Klient zakupił kilka produktów, a spośród sprzedanych towarów tylko jeden/niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od produktów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu  to uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ograniczone jest tylko do produktów wadliwych.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
  w wypadku umowy Sprzedaży:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 4. Prawo odstąpienia od umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak
  i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
 1. Ochrona  Danych Osobowych

Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej www.znordic.pl

 1. Zmiany regulaminu
 1. Regulamin może ulec zmianie.
 2. Każdorazowa zmiana regulaminu ujawniona zostanie na stronie internetowej Sklepu.
 3. Informacja o zmianie regulaminu udostępniona zostanie na stronie internetowej Sklepu nie później niż 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego regulaminu.
 4. Klienci posiadający konto w sklepie zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedającego poprzez przesłanie na email, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji o zmianie regulaminu.
 5. Klienci, którzy nie akceptują zmian regulaminu zobowiązani są w ciągu 14 dni od udostępnienia informacji o zmianie na stronie internetowej sklepu lub otrzymania powiadomienia mailowego powiadomić Sprzedającego o odmowie akceptacji. Odmowa akceptacji regulaminu jest równoznaczna z usunięciem konta
  i zaprzestaniem dokonywania zakupów w sklepie.
 6. Akceptację zmian regulaminu przez Klientów rozumie się poprzez dalsze korzystanie ze sklepu.
 7. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób zmieniać praw nabytych przez Klientów przed wejściem nowego regulaminu. Zamówienia złożone wcześniej będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

X. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w niniejszym Regulaminu jest nieodpłatne.

2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta: 

 • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta
  w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony,
 • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu
  z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Klienta,
 • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystania z Systemu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Klienta.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca: 

 • komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • przeglądarka internetowa,
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

XI. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@znordic.pl .

2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.

3. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni od jej zgłoszenia.

4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany
w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

XII. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

 • wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej
  o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta w sklepie).

2. Klient może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@znordic.pl .

3. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej
o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

5. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie
w drodze porozumienia stron.

XIII. Postanowienia  końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
 • wycofania poszczególnych produktów z oferty Sklepu
 • zmiany cen oraz ilości produktów w ofercie Sklepu w każdym czasie
 • wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu
 1. Informacje o towarach zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty
  w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedający oświadcza, że wszelkie materiały i informacje wykorzystywane
  w Sklepie oraz powstałe w toku zawartej umowy oraz świadczenia usług stanowią jego wyłączną własność i nie wyraża zgody na ich wykorzystywanie, udostępnianie
  i rozpowszechnianie przez Klientów. Każdorazowe nieuprawnione ich wykorzystywanie przez Klientów wiązać się będzie z naliczeniem kary umownej
  w wysokości 10 000 zł, przy czym Sprzedający zastrzega, że ponad określoną karę umowną może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Regulamin sklepu jest udostępniany stale na stronie internetowej sklepu  w sposób umożliwiający Klientowi  jego pobranie i  utrwalanie zawartości przez wydrukowanie lub zapisanie go na dowolnym  nośniku w dowolnym momencie, w szczególności przed zawarciem umowy.
 5. Zdjęcia, opisy produktów i treść oferty  sklepu są własnością firmy zNORDIC Marzena Skibińska – prawo autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 6. Wszelkie spory wynikające z zawartej umowy sprzedaży, pozostające w związku z nią lub w związku z korzystaniem ze Sklepu strony poddają pod właściwość miejscową sądu zgodnie z siedzibą Sprzedającego.